Isıtma – Soğutma ve Havalandırma Sistemleri (HVAC)

Tüm Alanlarda Temiz Hava ve İklimlendirme

HVAC; Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri, İngilizcesi Heating, Ventilation ve Air Conditioning kelimelerinin baş harfleri ile HVAC şeklinde tanımlanır. Bu sistemlere ait uygulamalar ise HVAC otomasyonu olarak adlandırılır.

HVAC otomasyonu kontrol edilecek mekanik sisteme göre şekillenir. Bu nedenle HVAC otomasyonunun kontrol edilmesi planlanan sistemlere göre incelenmesi doğru olacaktır.

  • Merkezi Sistemler
  • Bağımsız Sistemler
  • Hibrit Sistemler

Merkezi Sistemler için HVAC

Isıtma / soğutma ve havalandırma cihazlarının merkezi bir noktadan yapının belirli bir kısmına veya tamamına hizmet verdiği sistemlere denilir. Merkezi sistemlerin İlk satın alma maliyetleri yüksek olsada, toplam kurulum maliyeti düşüktür. Aynı zamanda bu sistemin enerji verimliliği oldukça yüksektir. Yeşil bina uygulamaları, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerjinin geriye kazanımı için uygundur. Bu sistemlerin bakımları ve işletilmesi merkezi noktadan ve uzmanlar tarafından sağlanır. Okul, hastane, havalimanı gibi bağımsız bölümlere sahip olsa da tek bir kurum tarafından yönetilmekte olan binalar tarafından tercih edilmektedir.

Bağımsız Sistemler için HVAC

Isıtma / soğutma ve havalandırma donanımlarının her birinin bağımsız alana kurulduğu ve hizmet sağladığı sistemlere denilir. İlk kurulum maliyetleri düşüktür. Aynı zamanda bağımsız alanların satılması / kiralanması gibi durumlarda ilgili sistemin tesis edilmesi, bağımsız alanın sahibi / kiracısı tarafından karşılanabilir. Diğer türlü düşünüldüğünde toplam satın alma maliyetleri yüksektir. Enerji verimliliği oldukça düşüktür. Yeşil bina uygulamaları, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji geri kazanım sistemleri için uygun olmadığı öngörülmektedir. 

Hibrit Sistemler için HVAC

Bağımsız alanların her biri için ayrı cihaz ve ekipmanlar kullanılsa da bu cihazlar için hizmet veren merkezi ısıtma / soğutma ve havalandırma cihazlarının da bulunduğu sistemlerdir. İlk satın alma maliyeti yüksek olsa da bağımsız alanlarda kullanılacak cihazların kurulumu ilgili alanın sahibi / kiracısı tarafından sağlanabilir. Bunun yanı sıra toplam satın alma maliyetleri düşüktür ve enerji verimliliği oldukça yüksektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, yeşil bina uygulamaları, enerji geri kazanım sistemlerinin kullanımı için son derece uygundur. 

Binalarda HVAC için harcanan enerji, toplam enerjinin %15 ile %60’ını oluşturur. Bu nedenle HVAC sistemlerinin doğru projelendirilmesi ve optimizasyonu enerji verimliliği açısından son derece önemlidir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Isıtma – Soğutma ve Havalandırma (HVAC) sistemleri konusunda ihtiyaçlarınıza yönelik en uygun çözümleri üretebilir ve sunabiliriz.