Gazlı Söndürme Sistemleri

Elektronik ortamlar için en iyi söndürme çözümü

Degerli cihaz, araç gereç ve bilgilerin depolandığı alanların yangın riskine karşı korunabilmesi için geliştirilmiş olan gazlı söndürme sistemleri, elektronik algılama ve mekanik söndürme olmak üzere iki ana başlıkta değerlendirilir. Günümüzde söndürücü gaz olarak en yaygın kullanıma sahip olan gazlar FM 200, Novec 1230 ve CO2 olarak bilinmektedir. Otomatik söndürme sistemlerinde “Total Flooding” uygulamalarında kullanılmakta olan her bir gazın avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu nedenle ihtiyaç duyulan sistem tasarlanırken, taleplerin ne ve nasıl olduğu doğru bir biçimde gözden geçirilmeli ve buna uygun gaz kullanımı tercih edilmelidir.

Gazlı yangın söndürme sistemlerinde kullanılmakta olan Halon gazının, ozon tabakasına zarar verdiğinin tespiti üzerine, tüm dünyada üretimi durdurulmuştur. Bu süreçte çeşitli üreticilerin Halon gazına alternatif gaz araştırmalarını devam ettirmişler ve değişik özelliklerde birçok yeni söndürme maddesini onay kuruluşlarına sunmuşlardır.

FM 200 ve Novec 1230 ve CO2 bu süreçte öne plana çıkan gazlar olmuştur.  Sonuç olarak ihtiyaçlar dahilinde bu gazlara ilişkin değer tabloları uygun gaz seçiminin yapılmasında faydalı olacaktır.

FM 200

Günümüzde yaygın olarak kullanılan, temiz gazlı söndürme sistemi olan FM200 gazlı söndürme sistemleri, insan sağlığına herhangi bir zararının olmaması ve efektif söndürme performansı ile birçok yapıda ve binada kullanılması tercih sebebidir. FM200 sisteminde kullanılan FM200 gazı, silindirlere doldurularak sıvı halde saklanabilen bir gazdır.

Novec 1230

3M firması tarafından üretilen NOVEC 1230 söndürücü ajanı, insan sağlığına olumsuz ekti etmemesinin yanında, Halon 1301 gazına alternatif olması ve ozona hiçbir zararı olmaması nedeniyle de günümüzde yangın söndürme sistemi olarak sıkça kullanılmakta ve tercih edilmektedir.

CO2

CO2 gazlı söndürme sistemi, piyasada bulunmakta olan söndürücü gazlar arasında en etkili olan gaz olarak bilinir. Lokal söndürme yapılabilen tek gazlı söndürme sistemidir. Tüm güvenlik prosedürlerine uyularak projelendirildiğinde güvenli ve doğru bir tasarımla uygulandığında pek çok yapı için en başarılı uygulama olacaktır. 

Su ile söndürme sisteminin uygulandığı durumlarda, su sebebi ile ortamda zarar görecek ekipmanların bulunduğu ortamlarda, gazlı söndürme tercih en iyi çözümdür.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliri?

Profesyonel Seslendirme ve Acil Anons Sistemleri konusunda ihtiyaçlarınıza yönelik en uygun çözümleri üretebilir ve sunabiliriz.